Google Plus Pod Dębami
Facebook Pod Dębami

Dorośli
Dzieci

Regulamin

I. REZERWACJA

 1. Rezerwacje dokonywane są telefonicznie lub internetowo, po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą Ośrodka.
 2. Wstępnym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest sms zwrotny. W nim zdefiniowany zostaje numer pokoju, okres pobytu, liczba osób, kwota zadatku z terminem jego płatności.
 3. Wysokość zadatku to 40 procent całkowitego kosztu pobytu
 4. Od momentu wstępnego zarezerwowania terminu pobytu, nasi Goście mają dwa dni na wpłatę zadatku na wskazany wcześniej rachunek bankowy.
 5. Rezerwacja traci ważność w momencie braku zaksięgowania kwoty na koncie, do godziny 24.00 dnia upływu terminu wpływu.
 6. Zadatek wpłacany jest za konkretny termin rezerwacji pokoju.
 7. W przypadku zmiany terminu pobytu z przyczyny leżącej po stronie klienta, który wpłacił zadatek, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania takiej rezerwacji, a wszelkie poniesione przez niego koszty nie podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji po stronie klienta (przed lub w trakcie trwania pobytu) poniesione koszty nie zostają zwrócone.
 9. Każda wpłata, która wpływa na konto firmowe, związana z zamiarem dokonania przez Państwa rezerwacji w naszym obiekcie, niezależnie od tytułu samego przelewu, traktowana jest jako zadatek w myśl rozumienia przepisów prawa.
 10. W miesiącach lipiec i sierpień, minimalny termin rezerwacji to 7 nocy.
 11. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Wszelkie kwestie sporne pomiędzy kontrahentami rozstrzygnie Sąd właściwy względem firmy dokonującej czynności prawnych w imieniu Ośrodka "Pod Dębami", znajdującego się w Krynicy Morskiej.

II. ZAKWATEROWANIE/OPŁATA ZA POBYT

 1. Koszt pobytu rozliczany jest w dniu przyjazdu, według warunków ustalonych podczas dokonywania rezerwacji.
 2. W cenę pokoju wliczony jest koszt śniadania dla każdej zakwaterowanej osoby będącej gościem Ośrodka.
 3. Warunkiem wydania klucza do pokoju jest okazanie Dowodu Osobistego osoby, na nazwisko której dokonano rezerwacji oraz uiszczenie całkowitej zapłaty za pobyt, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
 4. Opłata za pobyt jest bezzwrotna (w tym zadatek).
 5. Rachunki wystawiamy tylko i wyłącznie na godność osób, które były gośćmi i które spisane zostały z dowodu osobistego podczas procesu rejestracji.
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00.
 7. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00.
 8. W przypadku dostępności pokoju możliwe jest wcześniejsze zameldowanie.
 9. W przypadkach wzmożonej migracji Gości (wymiana turnusów) Ośrodek zastrzega sobie prawo do późniejszego wydania klucza (nie później jednak niż do godziny 16.00).
 10. W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy o wcześniejsze podanie planowanej godziny Państwa przyjazdu.

III. PARKING

 1. Goście maja prawo do korzystania z miejsca parkingowego, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 2. Parking znajduje się na ogrodzonym terenie Ośrodka, jednak nie jest strzeżony.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody pojazdów spowodowane przez działania osób trzecich, bądź zdarzeń losowych, na które Kierownictwo nie ma wpływu.

IV. WYŻYWIENIE

 1. Wszystkim gościom Ośrodka przysługuje śniadanie, które są wliczone w cenę pokoju.
 2. Śniadanie rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa do godziny 11.00.
 3. Śniadanie jest w formie bufetu. Bufet organizujemy dla grupy od 10 osób.
 4. Obiadokolacja rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 17.00.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia pożywienia poza obręb Jadalni.

V. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00.
 2. Cisza nocna kończy się o godzinie 6.00.
 3. Osoby zakłócające spokój podczas trwania ciszy nocnej, zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka, po uprzednim upomnieniu przez pracowników (wszelkie koszty nie zostają zwrócone).
 4. W Ośrodku istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami, za które pobierana jest opłata, według obowiązującego Cennika.
 5. Do dyspozycji gości oddane są miejsca rekreacyjne, w tym huśtawki relaksacyjne, specjalne altanki i miejsca przeznaczone do grillowania oraz plac zabaw dla dzieci.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na posesji bez opieki osób dorosłych.
 7. Powinny one pozostawać pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
 8. Wszelkie wady, jak również szkody zastane w pokoju, osoba wynajmująca, zobowiązana jest zgłaszać w przeciągu jednej godziny od momentu otrzymania klucza.
 9. Osoba legitymizująca się Dowodem Osobistym, spisanym podczas procesu zakwaterowania ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie jak również przez osoby trzecie w udostępnionym pokoju.
 10. W Pokoju znajduje się pościel.
 11. Istnieje możliwość wymiany pościeli, jednak po okresie nie krótszym niż 1 tydzień od dnia przyjazdu.

REGULAMIN PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw to ogólnie dostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
 2. Urządzenia na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 3. Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką rodziców
 4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny musi dokonać dorosły opiekun dziecka.
 5. Zabrania się:
  • Niszczenia urządzeń zabawowych
  • Zaśmiecania terenu
  • Korzystania z zabawek niezgodnie z ich przeznaczeniem
  • Rodzice, bądź opiekunowie przez nich wyznaczeni ponoszą wszelką odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone przez dzieci będące na terenie placyku zabaw.
  • Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.